KRIGEN I GAZA: Palestinakomiteen i Telemark har hatt årsmøte og vedtatt sju krav. Illustrasjonsbilde frå markeringa for Gaza i november.
KRIGEN I GAZA: Palestinakomiteen i Telemark har hatt årsmøte og vedtatt sju krav. Illustrasjonsbilde frå markeringa for Gaza i november. FOTO: Marta Kjøllesdal, Bø blad arkiv

– Me vil oppfordre folk til ikkje å kjøpe israelske varer og ta avstand frå folkemordet

Sør-Afrika har stevnet staten Israel inn for den internasjonale FN-domstolen (ICJ). En av anklagene er at israelerne begår folkemord på palestinerne i Gaza og de ber domstolen beordre Israel om å stoppe alle militære handlinger umiddelbart.

Denne oppfordringen blir avvist av den israelske regjeringen og de fortsetter sin krig mot Gazas folk.

Denne krigen har så langt ført til mer enn 30 000 døde, der halvparten er barn. Sykehus bombes, hus og hjem ligger i ruiner. Nødhjelp kommer ikke inn og behov for mat, vann og medisiner dekkes ikke. USA er supermakta som støtter Israel, og som sørger for våpen og penger slik at drapene og undertrykkelsen kan fortsette. Den norske regjeringen og norsk næringsliv har også omfattende samarbeid med Israel.

Vi krever at:

1. Regjeringa må stille krav til norske statlige våpenprodusenter og datterselskaper med fabrikker i USA, om at de ikke skal selge komponenter direkte eller indirekte til Israel.
2. Regjeringa bør innføre forbud mot import/eksport av varer og tjenester som bidrar til det israelske regimets inntekter.
3. Regjeringa må ta initiativ til en internasjonal våpenembargo mot Israel.
4. Alle krigsforbrytelser må etterforskes.
5. Oljefondet må trekke seg ut av selskaper som har virksomheter knytta til okkupasjonen av Palestina.
6. Norge må anerkjenne Palestina som stat, der palestinerne får fulle rettigheter og frihet som andre stater i verdenssamfunnet.
7. Den norske regjeringen må gjøre alt som er mulig både nasjonalt og internasjonalt for å sette makt bak kravet om å få slutt på krigføringen mot det palestinske folket og krigen i Gaza.

Palestinakomiteen i Telemark vil oppfordre folk til ikke å kjøpe israelske varer, ta avstand fra folkemordet og støtte kampen økonomisk og politisk for kravet om et fritt Palestina. Den grusomme krigen og drapene på Gazas folk må stoppe.

Enstemmig vedtatt på årsmøte til Palestinakomiteen i Telemark 26.02.24