NYE SJEFAR: Universitetet i Søraust.Noreg har tilsett nye leiarar.
NYE SJEFAR: Universitetet i Søraust.Noreg har tilsett nye leiarar. FOTO: USN

USN har tilsett fem sjefar