MEINING: Chase Alexander Jordal, Senterpartiet.
MEINING: Chase Alexander Jordal, Senterpartiet. FOTO: Bø blad, arkiv

– Me har plikt til å setje oss inn i saker

Det at flertallskonstellasjonen blant politikerne i Midt-Telemark har ønsket å sette seg grundig inn i og tilegne seg mest mulig kunnskap om Lifjellplanen før den sendes på offentlig høring, har tydeligvis skapt stor harme i byråkratpartiet Venstre.

Store ord er blitt brukt. Udemokratisk er det tydeligvis, det at vi ønsker å høre med berørte parter og kvalitetssikre innholdet i forslaget til plan, før utkastet signeres og sendes på offentlig høring.

Dette er ikke udemokratisk, det er å gjøre vår demokratiske plikt som kommunestyrerepresentanter.

Kommuneadministrasjonen har arbeidet godt og grundig med forslaget til ny Lifjellplan. Men når forslaget til plan blir vedtatt sendt på høring, er det vi kommunepolitikere som overtar ansvaret for planen. At vi vedtar å sende en plan på høring betyr ikke at vi går god for alle forslagene i planen. Det betyr bare at vi ønsker å høre folkets syn på de ulike planområdene som ble lagt frem.

I Midt-Telemark kommune er det bare to politikere som får lønn for sitt arbeid: Ordføreren og til en viss grad varaordføreren. Resten av oss bruker fritiden vår, kvelder og ettermiddager, på å sette oss inn i sakene som behandles i kommunestyret. At vi derfor ønsker å bruke litt mer tid på grundig gjennomgang av flere hundre sider med saksdokumenter før vi gir vår godkjenning, må man kunne kalle å det utføre sin demokratiske plikt som folkevalgt.

Dette har vi gjort ved å gå gjennomgå saksdokumentene grundig på fellesmøter, samt ved å snakke med representanter for administrasjonen, grunneierinteresser og friluftslivet. Gjennom dette arbeidet, som noen kaller udemokratisk, har vi funnet områder vi mener har vært mangelfulle eller har hatt behov for utbedring før vi har følt oss trygge på å sette vår signatur til planutkastet.

Når saken så sendes på høring, er det opp til folket å sende inn sine innspill og synspunkter på saken. Jo flere innspill, jo bedre. For dette er en viktig sak som berører både nåtiden og fremtiden til Lifjell. Jeg er glad for at vi har hatt den prosessen vi har hatt, fremfor å bare blindt sende saken på høring uten å gi den en grundig politisk behandling først.

Det er vår oppgave som kommunepolitikere å lytte til innbyggernes meninger og involvere dem i beslutningsprosessen. Det er ikke udemokratisk, det er demokrati. Alternativet er å la kommunen fullstendig diktere seg av byråkratene, noe som kan kalles et teknokrati. Det spørs hvor demokratisk det ville vært.