SETT FRÅ LUFTA: Flyfoto frå Widerøe.
SETT FRÅ LUFTA: Flyfoto frå Widerøe. FOTO: Bø Museum, Widerøe

Noko av dette området var dyrka før Svartedauden