BRAKKEBYGG: Bø skule har i dag brakkebygg i Lektorvegen.
BRAKKEBYGG: Bø skule har i dag brakkebygg i Lektorvegen. FOTO: Øystein Akselberg

Er alle krav til plass og brannsikkerheit oppfylt viss alle elevar skal inn på Bø skule?

Vi har fått vite at det er plass til folkestadelevene på Bø skole, men at det blir trangt. I Bø blad forrige uke var det avbildet en skisse av 1. etasje på Bø skule som viser klasserominndeling. Jeg har ikke flere detaljer enn dette, men jeg lurer på om alle krav til fysisk skolemiljø er oppfylt med denne planen?

I Forskrift om helse og miljø i barnehager, skole og skolefritidsordninger, hjemlet i folkehelseloven, er det gitt krav til skolens fysiske utforming. Forskriften tar for seg krav innen lys, lyd, inneklima og areal. Alle elever skal ha minimum 2 m2 hver hvis det er grupperom i umiddelbar nærhet, og minimum 2,5 m2 om de ikke har tilgang til grupperom. Lærere skal ha 6 m2 hver. I tillegg kommer areal til møbler og brannsikkerhet. I byggteknisk forskrift står det at det skal være fri bredde til rømningsveier på minimum 1,16 meter.

Skolens fysiske miljø er med god grunn også hjemlet i opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Mange voksne vet hvor krevende det er å sitte i kontorfellesskap. Tenk da på elever og lærere i trange klasserom, og hva dette har å si for konsentrasjon og læringsutbytte.

I beslutningsgrunnlaget for en eventuell nedleggelse av Folkestad skule håper jeg det vil være opplyst nøyaktige kvadratmetertall, og gitt en vurdering av hvorvidt man klarer å innfri alle lover og forskrifter. Det bør også redegjøres for grupperom, bibliotek og andre spesialrom.

Og arealtall bør oppgis uten at det forutsettes at elever med særskilte behov flytter til Gvarv, da dette er noe som må skje frivillig. Dersom det viser seg at alle arealkrav ikke kan innfris for elevantallet i dag og i overskuelig framtid, bør utgifter til utbygging og oppgradering også med i regnestykket.