MEINING: Hanne Porsholt Jensen.
MEINING: Hanne Porsholt Jensen. FOTO: Øystein Akselberg

– Kvar million tel: Kutt i IKT-skulebudsjettet nå

Hver million teller når kommunen nå skal spare inn. Alle steiner skal snus, og det må prioriteres. Her et forslag til budsjettpost hvor det med stor fordel kan kuttes: IKT-skoles millionbudsjett.

Regnskapet viser at det i perioden 2019-2022 ble brukt drøye 3 millioner kroner til IKT-utstyr i skolen per år. I 2023-2027 er det budsjettert med å bruke 3 millioner kroner per år.

Administrasjonen vil leggje ned skulen: Dette skjer nå

Disse pengene brukes til personlig Ipad eller PC til alle elever i grunnskolen gjennom ti år, lærer-PCer, digitale tavler, Apple TV m.m. Og maskinene skal byttes ut hvert 3-4 år.

Det er absolutt ikke et nasjonalt krav at alle elever skal ha sin personlige skjerm gjennom hele grunnskolen. Kunnskapsministeren sier skjermbruken i skolen må ned. Elevrådet på Bø ungdomsskole ønsker seg mindre skjerm og flere bøker.

Er alle krav til plass og brannsikkerheit oppfylt viss alle elevar skal inn på Bø skule?

Alle mål i læreplanen om "digital kompetanse" kan løses ved å dele på skjermene. Hvor mange klassesett og andre nødvendige skjermer får vi for 1 millioner kroner i året?

Gjør barna en tjeneste ved å kutte et helt konkret beløp i IKT-skolebudsjettet, og prioriter det gjerne raskt. Og vent med å vedta revidert plan for digitalisering som nå er på høring. Denne planen viderefører forutsetningen om personlig skjerm til alle elever, med den kostnaden det medfører. For er det riktig prioritering å bruke 3 millioner kroner i året på skjermer til alle, selv i disse tider når skolenedleggelse står på spill?

– Akilleshælen i planen er om ein får lov å flytte elevar med særskilte behov