PÅ TOPPEN: Administrerande banksjef Hans Kristian Glesne i Skue Sparebank (t.v.) og administrerande banksjef Åse Kjersti Øverdal i Hjartdal og Gransherad Sparebank.
PÅ TOPPEN: Administrerande banksjef Hans Kristian Glesne i Skue Sparebank (t.v.) og administrerande banksjef Åse Kjersti Øverdal i Hjartdal og Gransherad Sparebank. FOTO: er Skøien/Skue Sparebank

Slår seg saman: Desse to er dei nye toppsjefane