Størst i skattekista. Vrangfoss kraftverk produserer 195 GWh og er størst i skattekista Norsjøkraft.
MEDEIGAR: Midt-Telemark kommune er mellom anna medeigar i Vrangfoss kraftverk, som ligg inne i fjellet og utnyttar fallet på 33 meter til å produsere kraft. Ved sidan av kraftverksdammen ligg sluseanlegget. FOTO: Marta Kjøllesdal

Foreslår å selje selskap som kommunen eig