BARNEPRATEN: Terje (4).
BARNEPRATEN: Terje (4). FOTO: Marta Kjøllesdal

– Eg vil ta med meg skattar og diamantar