FRAMSNAKKAR: Aud Torunn Sinnerud
FRAMSNAKKAR: Aud Torunn Sinnerud FOTO: Marta Kjøllesdal

Aud Torunn vil skryte i staden for å klage og syte