KVART ÅRHUNDRE: Toga som går på Sørlandsbanen er rundt eit kvart århundre gamle. – Toga er over 25 år gamle og har hatt tekniske utfordringar heilt frå dei var nye. Nå blir det overhaling og bytte av komponentar i krengesystemet, seier Erik Nilssen i Mantena.
KVART ÅRHUNDRE: Toga som går på Sørlandsbanen er rundt eit kvart århundre gamle. – Toga er over 25 år gamle og har hatt tekniske utfordringar heilt frå dei var nye. Nå blir det overhaling og bytte av komponentar i krengesystemet, seier Erik Nilssen i Mantena. FOTO: Else Børte

Toga på Sørlandsbanen er dei fyrste til å bli forbetra