MEINING: Søren Räpple-Freudenreich
MEINING: Søren Räpple-Freudenreich FOTO: Privat

– Høyringsdokumentet om skulestruktur er ei gullgruve av feil

Leser en høringsdokumentet om fremtidig skolestruktur og ser litt nøyere på de presenterte tabeller og kakediagrammer i slutten av dokumentet, kan en komme til å tenke på Winston Churchill sitt sitat:

«Man kan ha tiltro til en statistikk, bare når man selv har forfalsket den.»

Administrasjonen vil leggje ned skulen: Dette skjer nå

Flere regnefeil fra kommunen

Her er det både alvorlige matematiske begynnerfeil, uryddig presentasjon av datagrunnlaget og ikke etterprøvbare konklusjoner .

For anskuelighetens skyld inviterer jeg med på en reise tilbake til barneskolen:

Oppgave 1:

Du har 80 epler. Av dem gir du bort 65. Har du gitt bort 65 prosent av dine epler?

Gruble, gruble.

Det korrekte svaret er «NEI».

Oppgave 2:

Vi spør 80 elever. Av dem svarer 65 «A» og 15 «B».

Har 65 prosent av elevene svart A?

Ifølge høringsdokumentet ja. Dette er en grov feil i vanlig prosentregning, og attpåtil i et offentlig dokument. Og mer følger:

I tabellene, som skal vise elevenes tanker om mulig nedlegging av skolen, kan en ikke se hva de oppgitte verdier (1-5) skal stå for. Her brukes tallverdier uten enhet. Kan det være så nøye, da? Ja, dessverre!

Stor skepsis og bekymring ved skulen: – Det osar av hastetiltak

Det blir som å si til slakteren i kjøttdisken at du vil be om «to….» uten å si hva? Tall uten enhet blir meningsløse. Likevel konkluderes det med i høringsdokumentet at

«32 prosent synes det er greit at skolene blir slått sammen».

«56 prosent har lyst til å fortsette på Folkestad»

Ut fra det presenterte tallmaterialet er dette påstander. Intet mer.

Kjempar for skulen: – Det er bare snakk om pengar, ikkje kva som er best for ungane

Bekymringsfullt

Jeg spiller derfor ballen over til kommunens matematikklærere, med henvisning til et kompetansemål etter 8. trinn:

Elever skal lære å «tolke og kritisk vurdere statistiske fremstillinger fra media og lokalsamfunnet». Høringsdokumentet er en gullgruve i denne sammenheng.

Det er bekymringsfullt å se matematikknivået og bruken av statistikk i høringsdokumentet. Hvordan skal det komme til å gå, med betydelig mer komplekse beregninger?

Høg temperatur da Pia møtte Folkestad-foreldre