MIDT-TELEMARK: Folkestad skule i Eikavegen.
MIDT-TELEMARK: Folkestad skule i Eikavegen. FOTO: Hilde Eika Nesje

– Kommunal manipulering av elevundersøkinga på Folkestad skule?

I forbindelse med vurdering av ny skolestruktur i Bø ble det utført en elevundersøkelse på Folkestad skule. Kommunens kommentarer/konklusjoner til denne er hårreisende lesning. De inneholder både feil, har store mangler og har feiltolkninger. Det er tydelig at kommentarene er laget slik for å forsvare en nedlegging av Folkestad skule. Det som derfor er mest alvorlig med disse kommentarene, er at både de fleste politikere, elever, foreldre og avislesere kun leser disse og forutsetter at disse er riktige. Det gjør ikke saken bedre at kommunen presenterer søylediagrammer uten forklarende tekst. Stående akse skulle vært påført elevantall og liggende akse forklaringer til hver søyle. Uten denne forklarende teksten kan det være vanskelig å få den rette forståelsen av diagrammene. Dette til tross. Ved å se på tabeller og diagrammer, så skjønner man at kommunens kommentarer er en manipulering av svarene i elevundersøkelsen.

I siste kommunestyremøte forteller administrasjonen at elevenes svar skal bli tatt på alvor og vektlegges nøye. Da blir dette ord uten mening. I samme møte forteller administrasjonen at undersøkelsen viser at omtrent halvparten av elevene ønsker å fortsette på Folkestad skule og omtrent halvparten ønsker ikke å gå på Bø skule. Dette er totalt feil og alvorlig.

Min påstand er at undersøkelsen viser at hele 68 % av elevene ønsker ikke/helst ikke en skole i Bø og kun 9 % ønsker/ønsker delvis en felles skole. 23 % har ikke tatt stilling til spørsmålet.

Jeg har gått nøye igjennom hvert spørsmål og svar i undersøkelsen og skal forklare hvorfor jeg mener at kommunen har manipulert med svarene. Først gjengir jeg kommunens kommentar og deretter mine synspunkter i kursiv:

Til spørsmål 1: Ut i frå dette kan vi sjå at 48 % av dei som har svara trivst meget godt på skulen. Dette svaret virker bevisst satt lavt ved kun å trekke fram en søyle i diagrammet.. Sannheten er at hele 75 % av elevene trives meget godt/godt og kun 9 % trives dårlig/nokså dårlig.

Til spørsmål 2: Dei aller fleste elevane ved Folkestad skule har vener på skulen. For en underdrivelse. Hele 98 % svarer at de har vener i klassen.

Til spørsmål 3: 65 % av dei som svarar har vener på Bø skule. Stor regnefeil Riktig svar er 81 %.

Til spørsmål 4: 45 % ynskjer ikkje at det skal bli ein skule i Bø. 32 % synst det er greit at det blir ein skule. Det første tallet virker bevisst satt lavt ved kun å trekke fram en søyle i diagrammet. Det er langt verre med det andre tallet. Her har kommunen brukt tre søyler inkl. gruppen “vet ikke“ for å få tallet til å bli 32 %. Du snakker om! Sannheten er at hele 68 % av elevene ønsker ikke/helst ikke at det skal bli kun en skole. Kun 9 % svarer at det er greit/nokså greit. 23 % har ikke tatt stilling.

Til spørsmål 5: 56 % av dei som svara har lyst til å fortsette på Folkestad skule. Dette svaret virker bevisst satt lavt ved kun å trekke fram en søyle i diagrammet. Sannheten er at hele 81 % av elevene har stor lyst/lyst til å fortsette på Folkestad skule. Kun 13 % svarer at de ikke har lyst/liten lyst. 6 % har ikke tatt stilling.

Til spørsmål 6: 46 % har ikkje lyst til å gå på Bø skule. Dette svaret virker bevisst satt lavt ved kun å trekke fram en søyle i diagrammet. Sannheten er at hele 69 % av elevene har lyst/nokså lyst til å fortsette på Folkestad skule. Kun 15 % svarer at de har lyst/litt lyst. 16 % har ikke tatt stiling.

Elevene har vel svart sin ærlige mening, men har blitt skuffende og dårlig behandlet via kommunens kommentarer til undersøkelsen.

Jeg har også en merknad til at dagens trinn 6 og 7 har vært med på undersøkelsen. Disse to trinnene vil ikke merke noe til en samlokalisering av skolene. Derfor tror jeg at resultatene i undersøkelsen ville vært mer i favør av å beholde Folkestad skule hvis disse også ble berørt.

Etter min menig bør ordføreren sørge for at mine nye opplysninger kommer fram til politikere som ett av grunnlagene for politisk beslutning og til pressen som ny informasjon til elever, foreldre og avislesere.