LIFJELL: Arealendring kan føre til at sårbare dyre- og planteartar mister leveområda sine, og er den største trusselen mot naturmangfald i Noreg og globalt.
LIFJELL: Arealendring kan føre til at sårbare dyre- og planteartar mister leveområda sine, og er den største trusselen mot naturmangfald i Noreg og globalt. FOTO: Bø blad, arkiv

Mange kommunar vil skåne natur for utbygging