BYGGJER GANG- OG SYKKELVEG: På strekninga Mannebru-Gvarv er det stor aktivitet langs ei 4,1 kilometer lang strekning. Her planlegg ein å byggje bru over jernbanen.
HER SKAL DET BLI BRU: Brua skal gå over jernbanen. FOTO: Øystein Akselberg

Tør ikkje spå når brua blir godkjent