TEKNISK SJEF: Hans Kortner Ryen.
TEKNISK SJEF: Hans Kortner Ryen. FOTO: Marie Olderkjær

Kommunen må spare: Vil vurdere om elevane kan vaske pultane sjølve