NATURLEG REAKSJON. Det er naturleg at folk kjenner seg slitne når ein no kan slappe litt av, meiner Siri Blichfeldt Dyrland.
POLITIKAR: Ordførar i Midt-Telemark kommune, Siri Blichfeldt Dyrland. FOTO: Bø blad, arkiv

– Elevundersøkinga på Folkestad skule er tilrettelagt for barn

Jeg viser til to leserinnlegg i Bø blad 4. april 2024 hvor det stilles spørsmål til tall og statistikk når det gjelder elevundersøkelsen knyttet til høring om mulig nedleggelse av Folkestad skule.

– Høyringsdokumentet om skulestruktur er ei gullgruve av feil

Jeg har spurt kommunalsjef Pia Groven-Robertsen om en forklaring på undersøkelsen og kommentarer gitt fra kommunen på side 3 .

Hun sier at undersøkelsen er tilrettelagt for barn, og verdien 1-5 vises for dem som stjerner. 1 stjerne er dårligst og 5 stjerner er best. Altså en rangering der hvor en stjerne har minst verdi og fem høyest.

– Kommunal manipulering av elevundersøkinga på Folkestad skule?

Når det gjelder kommentarer fra kommunen på siste side, så forklarer kommunalsjefen det slik (i kursiv):

  1. Ut i frå dette kan vi sjå 48 % av dei som har svara trivst meget godt på skulen.

Denne kommentaren er knyttet til spørsmål 1. Søylen med fem stjerner viser at 48 % av elevene har svart fem stjerner (best).

  1. Dei aller fleste elevane ved Folkestad skule har vener på skulen.

98 % av elevene ved Folkestad skule som har svart på undersøkelsen sier de har venner i klassen de går i nå. 2 % av elevene som har svart på undersøkelsen svare nei på dette spøramålet.

  1. 65 % av dei som svarar har vener på Bø skule

Her ble det skrevet feil, det var 65 elever av de 80 som har svart, som sier at de har venner på Bø skule. Det betyr at ca. 80 % av elevene har svart at de har venner på Bø skule.   

  1. 45 % ynskjer ikkje at det skal bli ein skule i Bø. 32 % synst det er greit at det blir ein skule.

Her er det lagt sammen tre stjerner, fire stjerner og fem stjerner altså alle stjernene som ikke er negative. Det blir 32 %.

– Viss det er manglar på Folkestad skule, er det kommunen sitt ansvar å ordne opp

  1. 56 % av dei som svara har lyst til å fortsette på Folkestad skule

Det er 56 % som har svart fem stjerner. (fem stjerner best)

  1. 46 % har ikkje lyst til å gå på Bø skule.

Det er 46 % som har svart en stjerne (en stjerne er dårligst)

Vi i kommunen ser at tall og kommentarer var vanskelige å forstå og at vi må se nøyere på dette når saken skal legges frem for politikerne.

– Sviktande vurderingsgrunnlag for nedlegging av Folkestad skule?

En av grunnene til at saken først er lagt ut på høring, er at vi skal få tilbakemeldinger for eksempel om feil og uklarheter slik at vi kan få et best mulig grunnlag til å ta en endelig avgjørelse.

På vegne av lokalpolitikerne i Midt-Telemark, så takker jeg for engasjementet fra bekymret bestefar og FAU-vara/far og at de har satt seg grundig inn i høringsnotatet.