FLYTTING: Formannskapet diskuterte om Vinmonopolet  skal flytte frå Sønstebøtunet eller ikkje.
FLYTTING: Formannskapet diskuterte om Vinmonopolet skal flytte frå Sønstebøtunet eller ikkje. FOTO: Bø blad, arkiv

Flyttesaka til Vinmonopolet fekk ei proteststemme