LEIAR: Ulf Bruno Vege
LEIAR: Ulf Bruno Vege FOTO: Hilde Eika Nesje

Årsmøtet er gjennomført: Ulf fortset som leiar

Bø frimerkeklubb hadde årsmøte på Frivillighetssentralen i Bø den 21 mars. Ulf Vege leda årsmøtet. Årsmeldinga for 2023 blei lest opp og vedtatt. Kasserer Håkon Mæland la fram regnskap for 2023. Klubben har 14 A-medlemmer og 12 B-medlemmer (et B-medlem er en filatelist som er hovedmedlem i en annen frimerkeklubb). Klubben i Bø har hatt regelmessige møter første og tredje torsdag i hver måned, vår og haust 2023. Klubben har hatt auksjoner på hvert møte, godt leda av Ulf Vege og Halvor Kleppen. Halvor er æresmedlem. Sekretæren sender innkalling med auksjonsliste på førehand til over 40 personer i Telemark. Klubbens auksjonslister er satt opp av Sveinung Astad og Ulf Vege.

Til nytt styre i klubben blei følgende valgt: Ulf Vege forsetter som leder av laget. Øyvind T. blei gjenvalgt som sekretær. Styret for 2024 består ellers av Sveinung Astad, Nils Olav Haugen og Oddbjørn Hovind, med Anders Bøen som vara. Etter mange år i styret hadde Håkon Mæland meldt fra at han ville trekke seg fra styret. Det nye styret fikk i oppdrag å velge ny kasserer. Klubben har hatt mye av sitt lager stående hos Håkon. Det blir flytta så snart som råd. Håkon fikk takk fra møtet for dyktig jobb som kasserer og regnskapsfører. Arnold Aarmodt fortsetter som kontakt mellom laget og messene i hallen, sommer og haust.

Det nye styret fikk i oppdrag å undersøke mulighet for momsfradrag og andre støtteordninger. Foredragsholdere i 2023 har vært Ulf Vege (om merker fra tyske kolonier) og Steinar Marvik (om frimerker og Italias samling).