Karoline Andaur,
Generalsekretær i 
WWF Verdens naturfond
MEINING: Karoline Andaur, Generalsekretær i WWF Verdens naturfond. FOTO: Haakon Nordvik

– Få naturen og klimaet på partiprogrammet

Vi trenger en politikk som løser dagens store miljøutfordringer og gir oss en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Det er fortsatt lenge til stortingsvalget, men allerede nå bestemmes politikken som kommer til å definere Norge i siste halvdel av 2020-tallet. Alle de politiske partiene jobber nemlig med å skrive sine politiske programmer for neste stortingsperiode.

Hundretusenvis av partimedlemmer skal det neste året sy sammen sine partiers valgløfter, etter innspill fra minst like mange bedrifter, privatpersoner og interesseorganisasjoner. Deriblant oss i miljøbevegelsen.

Vi i WWF Verdens naturfond mener at den aller viktigste oppgaven i programarbeidet blir å skjerpe natur- og klimapolitikken. Vi vet alle hva som må til for å løse natur- og klimakrisen – utslipp må kuttes raskt og i stort omfang, og naturtapet må stanses.

NRKs banebrytende journalistikk har vist at 79 kvadratmeter norsk natur går tapt hvert minutt. Et stort flertall av den norske befolkningen sier at nok er nok, og at det nå må bygges ned mindre natur. Norge skal også levere på den globale naturavtalen som slår fast at vi skal verne og bevare 30 prosent av hav- og landområder og restaurere 30 prosent av ødelagt natur innen 2030. Vi trenger derfor at alle partier vedtar programformuleringer som forplikter dem til å stanse nedbyggingen av natur og starte restaureringen av naturen som er ødelagt.

Samtidig  øker konfliktnivået i takt med at kampen om kraft og arealer tiltar. Men klima og natur er uløselig sammenknyttet og kan ikke settes opp mot hverandre. Både natur- og klimakrisen drives av vårt overforbruk. Jo mer vi klarer å dempe forbruket, desto lavere konfliktnivå og lettere å håndtere avveiningene om klimahensyn og naturhensyn. Her må politikken vise vei. Det betyr langt større satsing på energisparing, ombruk, resirkulering og sirkulærøkonomi.

Nøkkelord for en ansvarlig miljøpolitikk for siste del av 2020-tallet som bør stå i alle partiprogrammer er derfor en politikk som:

  • reduserer avtrykket fra produksjon og forbruk
  • kutter utslipp
  • stanser tap av natur

Spørreundersøkelser viser at et stort flertall av velgerne er bekymret for både klimaendringer og naturtap, og ønsker seg mer offensiv politikk. Nå er det opp til partiene å finne de vinnersakene som får flere til å stemme!