TRØBBEL: Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland peikar på at korona alt har ført til konkurs, utviklinga på andre felt i det siste kan forsterke faren for konkursar.
MIDT-TELEMARK: Utbetalingane frå NAV auka med nær ti prosent i Midt-Telemark i fjor. FOTO: Janne A Folkenborg

Store NAV-utbetalingar i Midt-Telemark: Like mykje som heile kommunebudsjettet