Søppel plast plastpose Evjudalen vatn
ALVORLEG FORSØPLING: Plastforsøpling er eit veksande miljøproblem. Kvart år hamnar mellom 9 og 14 millionar tonn med ny plast i havet. FOTO: Marta Kjøllesdal

Ni av ti vil ha eit globalt forbod mot eingongsplast