Eldrerådet Midt-Telemark kommune  Aslak Gunnheim f.v., Johannes Rogdaberg, Frode Lieungh, Halvor Langåsdalen
KRITISK: Eldrerådet har lenge vore opptatt av utbygging på Lifjell og foreslo i førre periode å innføre markagrense. F.v. Aslak Gunnheim, Johannes Rogdaberg, Frode Lieungh og Halvor Langåsdalen. Lieungh og Langåsdalen er med vidare i det nye Eldrerådet. FOTO: Gro B. Røiland, arkivbilde

Eldrerådet om Lifjellplanen: Går sterkt imot nye hyttefelt