MEINING: Arne Storhaug
MEINING: Arne Storhaug FOTO: Hilde Eika Nesje

– Graden av hyttebygging tilseier nå svært restriktiv haldning til vidare utbygging

Midt-Telemark Arbeiderparti, Seniorforum, har kome med si uttale om Lifjellplanen.

Etter medlemsmøte i Midt-Telemark Seniorforum, der vi diskuterte forslagene i Lifjellplanen, ønsker vi å komme med følgenede uttale :

  1. Det er ikke formålstjenlig med «markagrense» på Lifjell i i forbindelse med den utlagte planen.
  2. Det foreslåtte tomtefeltet, FB 20, opp fra parkeringsplassen mot Jønnbuflåtin, tas ut av planen.
  3. Ved en eventuell utvidelse vestover av tomtefeltet i området Grostul, FB21, må skiløypetrasé sikres, gjerne som rekkefølgekrav, samt må det tungt vektlegges uttale fra beitenæringen i området.
  4. Medlemsmøtet mener at graden av hytteutbygging på Lifjell i og i tilknytning til områdene som den fremlagte plan nå innbefatter, nå har nådd et volum som tilsier en svært restriktiv holdning til videre utbygging av nye hyttefelter.