UROLEGE: Ragnhild Aarrestad, Sosialistisk Venstreparti, og Tormod Helås, Kristeleg folkeparti, leiar i utval for helse og velferd.
UROLEGE: Ragnhild Aarrestad, Sosialistisk Venstreparti, og Tormod Helås, Kristeleg folkeparti, leiar i utval for helse og velferd. FOTO: Marta KjøllesdalBilde 1 av 2

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

Helse- og velferdsutvalet er uroleg for Lifjell-plan: Vil ha analyse