LOKALLAGSLEIAR: Bjørnar Nesje er leiar av Utdanningsforbundet Midt-Telemark.
LOKALLAGSLEIAR: Bjørnar Nesje er leiar av Utdanningsforbundet Midt-Telemark. FOTO: Privat

– Skuledebatten viser at kommunen fortsatt vil la barn og unge ta støyten for dårleg økonomisk styring

Utdanningsforbundet i Midt-Telemark har skrive ei uttale om skulestrukturen i Midt-Telemark.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Midt-Telemark vil med dette kommentere skolestruktursaken som er ute på høring, og som skal avgjøres 27. mai. 

Kommunens økonomi har over tid vært dårlig, og dette mener vi har påvirket oppvekstsektoren negativt i lang tid allerede. Vi skriver nå 2024, og Utdanningsforbundet Midt-Telemark mener at oppvekst for lengst har tatt sin del av belastningen som den dårlige økonomien har ført til. 

Strukturdebatten viser, skuffende nok, at kommunen fortsatt vil la barn og unge ta støyten for dårlig økonomisk styring. 

Det har vært medvirkning fra de ansatte i arbeidsgruppene. Kommunalsjefen har helt fram til 18. mars vært åpen på at man har vært i prosess, og at alle muligheter har vært åpne. Dette skal kommunen og kommunalsjefen ha ros for.  

Prosessen fram til forslaget om sammenslåing, som kom 18. mars, har imidlertid gått altfor fort. Dette har blant annet ført til at informasjonen underveis har endret seg raskt og mye, og dette har skapt stor usikkerhet, frustrasjon og et inntrykk av uryddighet. 

Det ser nå ut som at 130 elever i løpet av 2025 skal flyttes til Bø skole, og Folkestad skule legges ned. Utdanningsforbundet Midt-Telemark krever at et eventuelt vedtak om sammenslåing inneholder konkrete, tidfestede planer for videre investeringer ved Bø skole når skolens elevtall planlegges å øke betraktelig. En megaskole i Bø sentrum vil ikke uten videre skape og være et bedre sted for læring og utvikling. Det mangler allerede plass og rom til å drive lovpålagte oppgaver, som for eksempel tilrettelagt opplæring for enkeltelever og grupper. Bø skule vil ved sammenslåing få en skolegård som vil gi klart dårligere muligheter og forutsetninger for lek, læring og et trygt og godt skolemiljø. 

Det er synd at Midt-Telemark kommune gjennom dårlig økonomi kan bli et betydelig mindre attraktivt sted for både lærere og elever. 

Utdanningsforbundet ser allerede tydelige tegn på en lærerkrise. Vedvarende dårlig økonomi gir kommunen et svært dårlig utgangspunkt for å tiltrekke seg nødvendig og riktig kompetanse til skoler og barnehager. 

Utdanningsforbundet Midt-Telemark erkjenner at kommunen er i en svært vanskelig økonomisk situasjon, men nå er grensen nådd for elevene og for våre medlemmer på skolene.