ALTERNTIV: Stefanie Reinhardt (førsteamanuensis i økologi, USN) meiner det er andre plassar som er betre eigna til solcellepanel enn skogen i Folkestad.
FRAMSNAKKAR: Stefanie Reinhardt, førsteamanuensis i økologi, USN. FOTO: Hilde Eika Nesje, arkivbilde

– Eg vil rose ein gjeng som har eit fantastisk prosjekt