MEINING: Maren Vedvik Dammen
MEINING: Maren Vedvik Dammen FOTO: Privat

– Argumenta er mange for å behalde Folkestad skule som den er

I debatten om fremtiden til Folkestad skule, som trues av sammenslåing med Bø skule, er argumentene mange for å beholde skolen som den er.

For det første er ikke økonomiske tall overbevisende:

Til tross for argumenter om kostnadsbesparelser ved en sammenslåing, er det ikke lagt fram et budsjett med overbevisende tall som tar med alle vesentlige faktorer til å rettferdiggjøre nedleggelsen. Faktorer som transport av unger og effekten av å halvere antall skoler i kommunen er blant annet ikke tatt med.

Negativ påvirkning på tilflytning til kommunen:

Færre skoler betyr færre tilbud til familier som vurderer å bosette seg i området, noe som kan føre til lavere antall skattebetalere og svekke lokalsamfunnet.

Geografisk tilgjengelighet:

Folkestad skule gir mange elever en kort reisevei til skolen. En sammenslåing med Bø skule kan føre til lengre reisevei for enkelte elever.
Dette kan ha negative konsekvenser for elevenes trivsel, læring og fritid, og bør tas i betraktning når man vurderer skolens fremtid.

Privatskole:

I tillegg har det vært spekulasjoner om at det kan komme en privatskole i kretsene der Folkestad skule nå ligger. Dette kan resultere i privatisering av utdanningen i området og forringe tilgjengeligheten av offentlige utdanningsinstitusjoner.

Plass:

Bø skole huser allerede 400 elever. Skal det overføres 130 elever til vil dette medføre overfylte klasserom og mangel på ressurser for å imøtekomme alle elevenes behov. Det er viktig å sikre at skolene har tilstrekkelig kapasitet til å gi en god undervisning.

Disse bekymringene og hensynene understreker viktigheten av å nøye vurdere konsekvensene av en eventuell nedleggelse av Folkestad skule. Det er nødvendig å veie både økonomiske, sosiale og pedagogiske hensyn for å sikre at elevenes utdanning og lokalsamfunnets trivsel blir ivaretatt på best mulig måte.