FLAUM: Åsgrav camping i 2015.
FLAUM: Åsgrav camping i 2015. FOTO: Jostein Sageie

Ber folk gjere tiltak for å unngå flaumskadar