MEINING: Aina Bakken Riise, leiar i Framtiden i våre hender
MEINING: Aina Bakken Riise, leiar i Framtiden i våre hender FOTO: Framtiden i våre hender

– Me løyser ikkje klimakrisa utan å ta eit oppgjer med overforbruket  

Nordmenn tilhører en global forbrukselite som bruker opp en uforholdsmessig stor andel av jordas ressurser og karbonbudsjett. Skal vi nå klimamålene, er spesielt vi i de rikeste landene helt nødt til å omstille oss.

Idet Framtiden i våre hender fyller 50 år lanserer vi en rapport som viser svart på hvitt hvor svimlende stort klimafotavtrykk nordmenn har, og hvordan vi må omstille oss til et liv i tråd med 1,5-gradersmålet. Dagens klimapolitikk anerkjenner ikke at måten nordmenn flest forbruker og lever på, fører til store utslipp. Hovedsakelig fordi de ikke skjer i Norge, men i Kina hvor smarttelefonene våre produseres, i Bangladesh hvor klærne våre produseres eller i Spania og Italia hvor grønnsakene våre produseres.

Så hvorfor er dette vårt ansvar? Og hvorfor trenger vi en politikk som kutter disse utslippene?

For å lage bilene, mobilene, klærne, maten og de andre forbruksvarene vi konsumerer kreves gruver for å hente ut metall og råstoff, matjord for å dyrke matvarer, oljeplattformer for å hente opp olje til polyester og andre syntetiske materialer. I sum kommer over halvparten av alle klimagassutslipp i verden, og nitti prosent av naturtap og vannforringelse, fra utvinning av materialene som går inn i produktene og tjenestene vi benytter. Fordi vi nordmenn kjøper mye varer og tjenester fra andre land, er det ikke vår luft og vår natur som forringes, men det er like fullt vår enorme etterspørsel som skaper utfordringene.

Om vi nordmenn ikke lenger skal overforbruke planetens ressurser, sier vår rapport at effektivisering og teknologitiltak er nødvendig, ikke langt fra nok. Vi må mer enn halvere antallet internasjonale flyreiser, spise betydelig mer plantebasert, shoppe langt mindre og tenke annerledes rundt hvordan vi bygger og bor.

Selv om dette handler om mitt og ditt forbruk, er ikke løsningen å pushe problemet over på deg og meg. Det er et politisk ansvar å gjøre det mulig å reise og bo klimavennlig, lett å velge bærekraftig mat og tilgjengeliggjøre dele- og reparasjonstjenester som kutter forbruket. Derfor trenger vi en helhetlig ny politikk som ikke gjør bærekraft til et individuelt valg, men der infrastruktur, skatter og avgifter, og all politikk, går i samme retning.

Jeg skal ikke si at det blir enkelt. Vår nye rapport viser at omstillingen for et høyforbrukssamfunn som vårt blir krevende. Heldigvis sier hele 9 av 10 nordmenn til opinion at de kan redusere forbruket sitt uten å gå ned i livskvalitet. Nesten 6 av 10 at sier at de kan mer enn halvere forbruket sitt, og etterspør strengere politisk regulering.

Så, kjære beslutningstagere. Lytt til folket. Vis mot. Ta tak i overforbruket. Det er her nøkkelen til å nå klimamålene ligger.