FOSTERHEIM: Det trengst fleire trygge fosterheimar.
FOSTERHEIM: Det trengst fleire trygge fosterheimar. FOTO: Pexel, illustrasjonsbilde

– Å bli fosterfamilie kan bli eit nytt kapittel i fleire norske heimar

Den årlige Fosterhjemsuka i regi av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) går mot slutten. Den har kastet lys over årets hovedtema: Fosterhjem i familie og nærmiljø.

Fosterhjemsuka -et nytt kapittel i flere norske hjem

En livsendring kan innebære så mangt. Har du funnet livspartneren din, eller har du kanskje fått drømmejobben? Har du kanskje fått litt bedre råd eller at du kanskje skal flytte?

Livet består av ulike milepæler som gir oss nye muligheter og kanskje også perspektiver på hva vi vil med livene våre. Hva som er livsendrende for det enkelte menneske er like varierende som stjerner på en mørk nattehimmel. For de fleste er det livsendrende å få et nytt barn i hus. Uansett hvor lenge man har ventet, så opplever mange det som en stor omveltning i deres liv.

At barn skal få bo med mennesker de kjenner og føler seg trygge på skulle bare mangle, og ofte er det nettopp i nærmeste slekt eller nettverk/nærmiljø.

Dette er noe Bufetat tar på høyeste alvor. Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig av de barna som dessverre ikke kan bo med sine biologiske foreldre, skal få et tilnærmet likt tilbud den dagen de må flytte, men med en enda høyere omsorgsfaktor. Dessuten er barnet i nærhet til sitt opphav, sine røtter og det trenger ikke å jakte på sin historie 15-20 år senere.

Det er likevel mange faktorer som spiller inn om flyttingen skal bli en god opplevelse for barnet. Å flytte til noen i familien i seg selv er ikke ensbetydende med ro og stabilitet, da familiære bånd ofte innebærer en ytterligere emosjonell dimensjon i flyttingen.

Fosterhjemsuka er en fin anledning å igjen påminne oss viktigheten av nære relasjoners betydning når barn trenger nytt sted å bo.

Med et nytt barn i kjernefamilien, har også storfamilien startet på et nytt kapittel i livet deres. Uavhengig om det nye barnet er ens eget biologiske opphav, eller om det kommer fra annen familie, så vil det nye kapittelet i familien være fylt med mange gode opplevelser.

Feriereiser, lange fisketurer, spennende fotballkamper og sene kvelder osv, er noen eksempler på evigvarende minner man skaper sammen som en familie. De utfordrende dagen bør heller ikke komme overraskende. De kommer garantert, de kommer i ulike versjoner, med ulikt trykk og de kommer gjerne når du minst venter det.

At barn og unge trenger fleksible rammer for å utvikle seg er noe alle vet. Å sprenge grenser og lage støy handler nødvendigvis ikke om en psykisk lidelse eller generell atferdsproblematikk. Det handler for mange om å finne sin egen vei i livet.

Vi i Fosterhjemstjenesten i Bufetat kjenner godt til disse prosessene og vil mer enn gjerne dele våre erfaringer.