LITE AUDMJUK: Per Atle Einan, Sosialistisk Venstreparti, meiner ordføraren er lite audmjuk.
LITE AUDMJUK: Per Atle Einan, Sosialistisk Venstreparti, meiner ordføraren er lite audmjuk. FOTO: Marta Kjøllesdal

Kalla ordføraren for lite audmjuk: Meiner politikarane må gå i seg sjølv før ein kritiserer