HYTTEFELT: Utsikt mot eit hyttefelt på Lifjell ein fin sommardag.
LIFJELL-PLAN: I området rundt Jønnbu-platået er det hyttefelt, serverings- og overnattingsstad, skiløyper og alpinbakkar. Ny plan i kommunen skal seie noko om vidare utvikling i dette området. FOTO: Øystein Akselberg, arkiv

– Ja til nødvendig utbygging på Lifjell

La grunneierne fortsatte utvikle/ få fart på Lifjell på en «kontrollert» måte, dette har vi ventet på i mange år.

Jeg er «innfødt bøhering» og har vært på Lifjell sommer og vinter i cirka 60 år, siden jeg var cirka 10 år. Dette er skrevet i frustrasjon over negative ytringer i media, som vil redusere nødvendig utvikling på Lifjell.

I altfor mange år «stagnerte» utbygginga på Lifjell på grunn av uenighet blant grunneiere om satsing på utbygging. Når grunneierne de senere år endelig er blitt enige om å satse på nye boligfelt og har fått kommunen med på laget, så må en nå ikke komme med nye «miljøkrav», som reduserer tidligere kommunedelplan vesentlig. En må gå for formannskapets Lifjell-plan uten endringer!

For at Lifjell skal bli populært for alle aldersgrupper, spesielt ungdom (som er viktigst), må det bygges mange flere hytter for å gi grunnlag for bedre utbygging av skiheiser, sommertraséer, helårsdrift av Lifjellstua, drift av Hollane seter m.m.

De fleste ungdommer er ikke lenger «født med ski på beina», som i min ungdom.  Før var vi vant til å gå «i motbakke» opp Krinto, Glekse m.m., mens de fleste av dagens ungdom må ha bra skiheis og preparerte skibakker for å komme seg på Lifjell (dagens skiheiser er for dårlige).

Det haster med å legge forholdene til rette for at flere ungdommer skal komme seg til Lifjell, sommer som vinter. Har de først «fått smaken på fjellet», da er mye gjort. Midt-Telemark-ungdom, andre hyttefolk og alle andre studenter trenger et bedre tilbud på Lifjell.

NB: Det er altfor mange unge som sitter for mye rolig med data/internett og har dårlig helse, og disse er det spesielt viktig å legge forholda til rette for også på Lifjell.

Ingen investorer er villige til å bygge skitrekk om inntektsgrunnlaget er for dårlig, derfor må det bygges mange flere hytter, og en trenger ikke være like streng med «miljøkrav» her som andre steder i kommunen. I Bø og Midt-Telemark har vi bare Lifjell som egner seg for satsing på skitrekk (spesielt skitrekket fra Torilstul til Vinterland bør prioriteres først).

Jeg ser noen pensjonister og «grønne» (særlig MDG og venstre) som ytrer seg om å redusere utbyggingen/ redusere tidligere planer, men får de gjennomslag vil det redusere grunnlaget for videre utvikling av området. Bø og Midt-Telemark er omgitt av flott natur på alle kanter, så her er det nok av turløyper og uberørt natur der det ikke er planer om utbygging.

Jeg vil understreke at jeg og de aller fleste ikke ønsker hyttebygging høyere enn i dag, og det må fortsatt reguleres gode løypetraséer i nye hyttefelt, og en må unngå hytter på noen myrer.

Jeg har et forslag til «sponsing» av skiheiser: La nye hyttertomter over parkeringsplassen på Torilstul betale kr. 100 000, og nye hyttertomter nedenfor, ned til «Lifjell Hotel», betale kr. 50 000,- til et «fond» til sponsing av nye skiheiser. Lifjell skal ikke bli en alpindestinasjon på linje med Rauland m.m., men heistilbudet/-standarden må bli så bra at mange flere ungdommer vil bruke alpinanlegget.

Jeg håper at den positive utviklinga/ utbygginga på Lifjell vil fortsette, som i tidligere kommunedelplan (med små justeringer p.g.a. myr). Jeg vil rose utbyggerne for det de har fått til sammen med kommunen, og ber om at det ikke blir satt for strenge «miljøkrav» vedrørende hyttefelt, som reduserer nødvendig utvikling på Lifjell.