MEINING: F.v. Linda Pettersen (avdelingssekretær), Torunn Bredvei Steinsholt (leiar), Monica Holtan (nestleiar) og Vidar Bjørnø Byholt (avdelingssekretær).
MEINING: F.v. Linda Pettersen (avdelingssekretær), Torunn Bredvei Steinsholt (leiar), Monica Holtan (nestleiar) og Vidar Bjørnø Byholt (avdelingssekretær). FOTO: Privat

– Me står sterkast når me står saman

«Arbeidernes internasjonale kampdag, 1. mai, markeres i en tid hvor priser og renter fortsatt ligger høyt. Mange, både unge og gamle, er bekymret for den økonomiske framtida. De aller fleste har merket på kroppen at det er dyrere å fylle handlekurven i butikken og å varme opp i hjemmet. Det er de som allerede har lite fra før som sliter mest. Men også folk med det vi tenker på som “normale” lønninger merker at de økonomiske rammebetingelsene er endret i negativ retning.

For oss i FO, fagforeningen for sosialarbeidere, er det et viktig å få alle med gjennom dyrtida. Vi mener at alle arbeidstakere skal oppleve økonomisk trygghet og vite at vi står sammen i krevende tider. På laget av arbeidstakere i kommune og stat er vi flere ulike yrkesgrupper og vi må heve alle, ikke bare sette søkelys på enkeltgrupper eller profesjoner. Det er ved å satse på laget som helhet at vi får gode resultater og de beste tjenestene til innbyggerne våre.

Det er mange som har opplevd nedgang i kjøpekraften over flere år. Teknisk beregningsutvalg (TBU), som anslår prisveksten det kommende året, har de siste årene bommet grovt på sine anslag, og arbeidstakere har fått mindre å rutte med år for år. Etter flere år med høy inflasjon og et stadig tøffere rentenivå er derfor økt kjøpekraft, hvor lavlønn og likelønn skal prioriteres, viktig for våre medlemmer.

FO er forkjemper for at kvinnedominerte yrker i offentlig sektor skal bli bedre verdsatt, også i kroner og øre. Dessverre er tallenes tale klare. Nok en gang viste tall fra SSB at vi har ulikelønn i Norge. Ved utgangen av 2023 tjente kvinner i snitt 88% sammenlignet med menn. Vi må derfor alltid ha med oss hvordan lønnsoppgjøret slår ut mellom kjønnene. Lønnsoppgjørene må prioritere og fremme likelønn. FO organiserer vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og velferdsvitere, som alle kommer inn i kategorien kvinnedominerte profesjoner. Kampen for likelønn og mot verdsettingsdiskriminering er derfor sentral for oss.

FOs medlemmer har alle høyere utdanning og majoriteten av våre medlemmer er ikke lavtlønte. Men endel er det. Det som vanligvis omtales som lavlønn, er lavere lønn enn 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Arbeidstakere i kommunesektoren med tre års høyere utdanning og under seks års ansiennitet, er etter dette lavlønte, med en årslønn på under 490.230 kroner.

Samtidig som vi skal prioritere likelønn og lavlønn, så er det viktig at våre medlemmer får uttelling for kompetansen, erfaringen og ansvaret de har i sine jobber. Offentlig sektor sliter med å rekruttere ansatte med nødvendig og rett kompetanse til helse- og sosialtjenestene, Lønn er et viktig virkemiddel, men god oppgavefordeling, tilstrekkelig med folk på jobb og overkommelige arbeidsoppgaver har også stor betydning.

Det er ikke nødvendigvis en motsetning å kjempe for dem som tjener minst og på samme tid sikre økt lønn til de som har høyere utdanning og tjener mer. Det kan gjøres ved å sikre en rettferdig og solidarisk fordeling.

Som fagforening og som ansvarlige medmennesker er det viktig at vi tenker på alle arbeidstakere, både de med og uten fagbrev og de med universitetsutdanning. Å prioritere lavlønn er viktig for oss som sosialarbeidere. FO er med på å ta ansvar for at vi ikke får tilstander i Norge der vi får arbeidende fattige. Vi ser i enkelte yrkesgrupper, også i vår egen, at folk jobber full stilling, men likevel ikke får det til å gå rundt økonomisk. Det overordnede målet må derfor være at flest mulig skal oppleve at de får mer å rutte med i år.

Vi i FO mener at et trygt arbeidsliv og en rettferdig fordeling bidrar til å skape et godt samfunn for alle. Våre medlemmer står opp for trygghet hver eneste dag de går på jobb i velferdsstatens frontlinje. I krevende tider må vi stå sammen, og få med alle. Det er gjennom et sterkt fellesskap vi får styrke og kraft til endring for arbeidstakernes beste. Hovedoppgjøret 2024 bør huskes som året vi løftet hele laget, hvor alle fikk økt kjøpekraft, og lavlønnstillegg og likelønn ble løftet spesielt. FO Vestfold og Telemark ønsker alle en riktig god 1.mai-markering og håper at flest mulig vil støtte opp om de lokale arrangementene på arbeidernes internasjonale kampdag. Gratulerer med dagen!»