MEINING: Terje Wold
MEINING: Terje Wold FOTO: Bø blad, arkiv

– Det er ein dårleg tradisjon at SSN synest at Midt-Telemark skal stille opp, utan at dei vil gi noko igjen

«Ska´ha, ska´ha». Det er Studentsamskipnaden i Sør-Øst Norge sitt forhold til lokalsamfunnet i Midt-Telemark

Med forskrekkelse leser jeg SSN (Studentsamskipnaden i Sør-Øst Norge) sitt vedtak om å legge ned sin bokhandel i Bø.

Midt-Telemark bok og papir/ Brage bok har med daglig leder Heidi Kjellsen Bærland over tid utviklet en bokhandel det knapt finnes maken til i landet innen bok- og litteraturformidling. Bokhandelen med daglig leder i spissen har utviklet tilbudet som kulturformidler med bokbad, foredrag og diskusjoner innen dette kulturområdet. Dette er et fantastisk tilbud for innbyggere og studenter i Midt-Telemark. SSN har tydeligvis bare mulig profitt som motiv – ikke kulturformidling for studentene på et studiested som har både kulturstudie og ikke minst forfatterstudie på programmet, og SSN har heller ikke hatt noen tanker for hva dette også betyr for lokalbefolkningen.

Jeg ser med glede alle kommentarene som formidles av Bø blad der folk reagerer kraftig på beslutningen til SSN. Ikke minst registrerer jeg at ansatte på USN (Universitetet i Sør-Øst Norge) stiller seg uforstående til et slikt vedtak. Kanskje SSN skulle vært litt mer lydhøre for dem som har ansvar for studieinnholdet på USN i Midt-Telemark.

Dersom Heidi Kjellsen Bærland eller andre fortsetter utviklingen av arbeidet i den tradisjonsrike butikken, håper jeg at bygdefolk og ikke minst USN er med og backer  opp dette nærings- og kulturtilbudet.

Det begynner å bli en dårlig tradisjon at SSN synes at Midt-Telemark skal stille opp for dem, men ikke gi noe igjen. Vi ser det i denne saken, og i bygging av ny studentheim i Bø uten parkeringsplasser, der Bø kommune til slutt måtte leie et sentralt kommunalt eid område til parkeringsplass (så ikke studentbiler fylte opp parkeringsplassene til Bø hotell og Gullbring kulturanlegg).

Til alt overmål søkte SSN også om skattefritak for eiendommene sine i Midt-Telemark.

SSN minner nå mer om måkene i visa til Odd Børresen: Ska´ ha, ska´ha! enn en god samarbeidspartner for Midt-Telemark kommune og dens innbyggere.

Jeg er glad for at kommunen for noen år siden sa nei til å selge Gullbring kulturanlegg til SSN. Med SSN i spissen hadde kultursektoren i Midt-Telemark gått en trist framtid i møte.