MEINING: Marianne Løvlund.
MEINING: Marianne Løvlund. FOTO: Gro B. Røiland

– Spørjeundersøkinga ved Folkestad skule verkar lite seriøs

25. april hadde eg ein telefonsamtale med Norsk Gallup, med spørsmål angående gjennomføring av intervju av barn.

For at det skal vera lovleg å intervjue barn før dagen dei fyller seksten år, må det innhentast samtykke frå foreldra. Norsk Gallup opererer med at dette skal vera skriftleg samtykke, for at det skal vera juridisk trygt. I kor stor grad foreldre bør vera til stades under intervjuet, og korleis intervjuet blir gjennomført, blir vurdert i kvart enkelte tilfelle. Han eg snakka med sa det er viktig å vera så open som overhodet muleg viss barn under seksten år skal intervjuast.

Nå er det blitt meg fortalt at det var spørjeskjema nokre ungar ved Folkestad skule fekk utlevert, og at kravet til personvern og godkjenning da er lågare enn ved intervju. Da sitt eg igjen med følelsen av at denne spørjeundersøkinga blant enkelte av ungane ved Folkestad skule er lite seriøs.

Etter å ha lest gjennom dei seks spørsmåla på skjemaet, og sett svara ungane har gitt, er inntrykket mitt at ungane ved Folkestad skule trivast veldig bra, og at undersøkinga klart taler for å bevare Folkestad skule.

Det hadde vore interessant å utføre samme type spørjeundersøking blant ungane ved Bø skule, og sett kva resultatet der hadde blitt.