UTBETRING: Byggjearbeid på E134 vil. prege trafikken.
UTBETRING: Byggjearbeid på E134 vil. prege trafikken. FOTO: Statens vegvesen

Statens vegvesen utbetrar E134 frå Røldal og austover