NAV: Statistikk for uføretrygd per mars 2024
NAV: Statistikk for uføretrygd per mars 2024 FOTO: NAV, illustrasjon

Stadig fleire uføre: I vår kommune aukar det mest