SENTRAL GARD: Garden har sørgd for mange tomter i Bø sentrum.
SENTRAL GARD: Garden har sørgd for mange tomter i Bø sentrum. FOTO: Bø Museum, Widerøe

Det er ikkje noko att av dette gardstunet, og garden har sørgd for tomter i sentrum