MEINING: Torbjørn Lahus, Midt-Telemark Høyre
MEINING: Torbjørn Lahus, Midt-Telemark Høyre FOTO: Marta Kjøllesdal

– Det ser ut som politikarane bare er tilskodarar til kommunen si pengeveske

I lys av den dårlege økonomien i Midt-Telemark har denne tanken slått meg: Kanskje må og bør me kutte ut dei AS’a me har, og heller ha denne eigedomsmassa inn i kommunen si ordinære drift. Da slepp me kanskje unna store beløp til styre og styreleiar på fleire titusenar i året.

Slik det ser ut for meg akkurat nå, verkar det som om dei fleste av oss politikarar bare er tilskodarar til vår eiga pengeveske.

Styreleiar i Midt-Telemark kommunale eigedom AS (MTKE), Gunnar Snippen, hevdar at «dersom det manglar vedlikehald på Folkestad skule, er dette ikkje ei oppgåve MTKE har ansvar for». Det er likevel slik at ingen vedtekter hindrar MTKE å vedlikehalde for eksempel Folkestad skule. Det er ikkje ei primæroppgåve for MTKE å vere med på det vedlikehaldet, likevel vil eg gjerne sjå på trykk i vedtektene der det står at MTKE ikkje kan vere med på dette.

Ein liten korreksjon til Torbjørn Lahus

Det er ikkje tatt ut utbytte frå MTKE sidan 2019. Beløpet var da cirka 100 000 kroner, og formannskapet har sagt at ein heller ikkje ska ta ut utbytte dei komande tre åra. Hadde kommunen tatt ut utbytte frå MTKE hadde me til dømes hatt midlar til å vedlikehalde Folkestad skule viss me ville.

Samtidig som dette skjer skal kommunen garantere for bygging på Bø hotell for cirka tre millionar kroner dei neste tre åra. Dette er ei stor gåvepakke til Bø hotell. Slike garantiar og det å ikkje ta ut utbytte er for meg som innbyggjar (og litt kommunepolitikar) vanskeleg å forstå, når eg veit at kommuneøkonomien er aldeles skakkøyrt. Det som MTKE og formannskapet har gjort når dei her har garantera til fordel for hotellet, er å hjelpe ein privat aktør samtidig som formannskapet er med på å tappe andre private aktørar for leigetakarar (Hellandtunet). Kan me kalle dette næringsutvikling og å skaffe nye næringar til bygda? Dette er ei svært uheldig skeivfordeling, og dessutan gjort i formannskapsmøte haldne for lukka dører.

– Viss det er manglar på Folkestad skule, er det kommunen sitt ansvar å ordne opp

Formannskapet tenkjer vel at «målet heilaggjer middelet». Og målet her er vel blant anna å få kokkelinje til Bø vidaregåande skule med samarbeid om praksis på Bø hotell. Om denne kokkelinja i det heile tatt kjem til Bø er veldig usikkert, så dette er gambling med millionar av kroner i ein kommune som er like ved å bli sett under administrasjon (Robeklista).

Eg er slettes ikkje sikker på om det er lurt å blande offentleg og privat økonomi på denne måten. Me kunne lese i Bø blad for ei stund sida at EU-direktiv seier at dette ikkje er greitt, og kanskje ulovleg.

Synest me som bur her i bygda at dette er greitt?