MEINING: Gunnar Bergskås
MEINING: Gunnar Bergskås FOTO: Privat

– Kan me ha tillit til beslutningsgrunnlaget som er lagt til grunn for å leggje ned Folkestad skule?