MEINING: Gunnar Bergskås
MEINING: Gunnar Bergskås FOTO: Privat

– Frå eit utgangspunkt der ein skulle spare pengar ved å leggje ned ein skule, er ein nå der at det kostar store beløp å flytte elevane