HUSMANNSPLASS: I dag har denne plassen ein heilt annan funksjon i bygda enn opprinneleg.
HUSMANNSPLASS: I dag har denne plassen ein heilt annan funksjon i bygda enn opprinneleg. FOTO: Bø Museum, Widerøe

Kven skulle tru at denne husmannsplassen skulle bli forskingssenter?