Tormod Helås, KrF, Midt-Telemark kommune
KRITISK: Tormod Helås (KrF) er svært kritisk til prosessen rundt skulestruktur-saka. FOTO: Hilde Eika Nesje

– Me kan ikkje ta avgjersla om nedlegging nå. Det er altfor mykje som er uavklart