HYTTEFELT: Bygging av hytter på Jønnbu.
HYTTEFELT: Bygging av hytter på Jønnbu. FOTO: Øystein Akselberg, arkivfoto

Hytteparadokset: Ein byggjer ned den naturen og øydelegg dei kvalitetane som både hytteturistane og lokalbefolkninga etterspør