MEINING: Kristine Haugen.
MEINING: Kristine Haugen. FOTO: Privat

– Beklagar Pia, eg har ingen tillit til prosessen og jobben de har gjort

Det har blitt skrevet mange saklige og gode innlegg om skolesaken, men som mor har jeg flere ganger i prosessen blitt lei meg, sjokkert og sint.

Uttalelsene om kvalitet og likeverdig tilbud stiller jeg meg svært skeptisk til. Lærere på Folkestad skole er godt kompetente folk som gjør en fantastisk jobb hver dag! De siste årene har det blitt færre ansatte ved skolen. De har på grunn av økonomi måtte legge ned tverrfaglige team som fungerte veldig godt. De driver skolen på et minste lovlig minimum, og de holder budsjettet sitt. Andre sektorer i kommunen melder om merforbruk, kun på overtidsbruk 10 millioner!

Høg temperatur da Pia møtte Folkestad-foreldre

Jeg troppa opp på det første informasjonsmøtet på Folkestad skule og ble møtt med gjentagende fokus på ordet “Tillit”.

Har vi foreldre tillit til at Pia og hennes kolleger i kommuneadministrasjonen gjør det aller beste de kan for barna våre?

De hadde fått tillatelse til å se på skolestrukturen fordi kommunen MÅ spare penger. Vi fikk presentert noen tall - innsparing første år ville bli 1,6 millioner fordi de måtte forandre bygningen, flytte noen vegger og ta i bruk grupperom til klasserom. Deretter ville innsparinga komme opp i over 5 millioner kroner per år. På spørsmål om transportkostnader hadde oppvekstsjefen gode nyheter, for tallet hadde blitt nedjustert fra 500 000 kroner til 300 000 kroner tidligare den dagen. Vi fikk ingen informasjon om hva de talla hadde grunnlag i. Vi fikk derimot en innføring i hvordan prosessen hadde gått til: Ved hjelp av rosa post-it lapper hadde de laget en framdriftsplan så å si over natta. Her var det viktig å få spart penger - fort! Hver stein skulle bli snudd og hver million teller, fikk vi høre.

Men på et eller annet punkt i prosessen endrer dette seg. Argumentasjonen blir snudd til å handle om kvalitet og kompetanse. Om et likeverdig tilbud. Som mor lurer jeg da på hva de har på Bø skule som vi ikke har. Jeg vet de har muligheten til å velge mellom å ha bokmål eller nynorsk. Det har ikke vi. Det bor folk i krinsen som sender barna til Bø skule på grunn av det. De har et “etter skoletid”-tilbud på Frivillighet-sentralen som er veldig populært. Da denne ordningen var ny, spurte jeg daværende leder om ikke Folkestad skule kunne få samme tilbudet, men da fikk jeg beskjed om at det var sprengt kapasitet allerede. De hadde ikke mulighet til å ta imot flere.

Usikkert for nynorsken viss elevane frå Folkestad skule blir flytta til Bø

PPT ønsker seg én lokalisasjon, for det er enklere med godt samarbeid og det blir et bedre fagmiljø, men Folkestad skule ligger kun 7 minutter unna med bil. De hadde et godt fungerende tverrfaglig team her før nedskjæringene.

Jeg savner mer fokus på de positive sidene ved Folkestad skule. Vi har en skole hvor alle kjenner alle. Lærere har god oversikt og kjenner alle elever og de fleste foreldre. Vi har et fantastisk uteområde hvor skogen blir brukt flittig, og det blir skapt relasjoner på tvers av klasser. Elevene får lære, leike, klatre, være kreative og utfolde seg på en måte som er unik i dagens skjermverden. Vi har en flott skolehage som engasjerte foreldre, lærere og elever gleder seg til å bruke. Vi har godt med plass ute og inne.

Hvorfor blir det ikke fokusert på fordelene ved å beholde skolen?

Da Bø er i vekst vil det være fornuftig å kunne utvide Bø skole på sikt. Det sies at folk sitter på gangen og får undervisning, og lærere må sette seg i bilen for å ta samtaler med foreldre. Det høres for meg ut som de har det for trangt allerede i dag. Argumentet med styrket fagmiljø gir økt rekruttering. Ja, det kan godt hende. Men det finnes også lærere som søker seg til Folkestad skule fordi de ønsker å jobbe i et lite miljø. Men la lærerne møtes på tvers og samarbeide. La oss beholde de flinke lærerne vi har ved å skape et godt miljø og ha nok ressurser til at de kan få gjort jobben sin skikkelig. Det er til barnas beste. Hva med å ha vikarer som kan brukes på begge skoler, og en felles administrasjon med tett samarbeid med lærere?

– Heile prosessen rundt framtida til Folkestad skule er svært kritikkverdig

Angående ungene som skal begynne på skolen til høsten, synes jeg det er merkelig at det går så fort i svingene her at de blir tvunget til å ta tilvenningen sin på Bø skole. Som om avgjørelsen om å legge ned allerede er tatt.

Jeg fikk hakeslipp da jeg leste i Bø blad at utvalg for oppvekst og kultur enstemmig (!) vedtok å legge ned skolen - etter alle høringssvara og motviljen fra fagfolk, lærere, elever og foreldre. “Alle” er imot, eller i det minste mener folk at det trengs mer tid for å utrede alle sider av saken. Men dette utvalget vil i tillegg bygge på Bø skole for 20 ELLER 40 millioner! Hvor kommer disse tallene fra?

Hvordan kan man bruke 40 millioner når planen var å spare 5 millioner?

Her lukter det “Luksusfellen.” Kommunen slipper vel ikke unna renter på lån den heller.

Meiner administrasjonen har vist feil talgrunnlag til utval og parti i skulesaka

På folkemøtet i regi av Senterpartiet møtte jeg opp og var sammen med mange veldig spent. Jeg forventet at det ble lagt fram faktiske, reelle tall på bygging, løsning på trafikksituasjon, plan på uteareal osv. Det viste seg at veldig lite var ferdig. Teknisk viste en slags skisse til et bygg, og de hadde en visjon om at skolen vår skulle forvandles til en plass der psykisk helse og barnevern kunne være. Det måtte bygges om. Det skulle blant annet lages en leilighet der. De hadde regna og satt av 7 millioner til flyttingen av barnevernet. Jeg tror de sliter med å finne dugnadsfolk til å ta den ombyggingsjobben!

– Me går nokre gonger og tenker på at det kan skje, og gruer oss litt

Prosessen har vært prega av mye usikkerhet og hastverk. Det ble sagt mange fine ord om medbestemmelse, men folk flest sitter nok igjen med følelsen av at saken allerede var vedtatt før den ble diskutert og utredet (i den grad man kan kalle den utredet). Jeg forstår ikke hvordan noen politiker kan føle seg kompetente til å ta et så drastisk valg for hverdagen til barna våre, basert på en så lite gjennomarbeidet sak.

Utvalet har talt: Einstemmig om framtida til Folkestad skule

Beklager Pia. Jeg har ingen tillit til prosessen og jobben dere har gjort. Ungene våre har svart på en spørreundersøkelse hvor det ser ut som at svara har blitt manipulert for å gavne kommunen si sak. Jeg tror hverken barnas eller lærernes beste er tatt hensyn til. Jeg tror ingen er tjent med hastverksarbeid og det som ser ut til å bli en dyr affere for kommunen, på tross av intensjonen om å spare.

Mitt råd til politikere i denne saken:

LA FOLKESTAD SKOLE BESTÅ!

Se på struktur i administrasjonen og ledelse. Se på sykefravær og jobb med å spare - ved ikke å bruke!