STÅR PÅ LISTA: Denne vegen er ein av vegane kommunen har på prioriteringslista.
STÅR PÅ LISTA: Denne vegen er ein av vegane kommunen har på prioriteringslista. FOTO: Øystein Akselberg

Sjå kva for vegar kommunen vil ruste opp