SJUKEFRÅVER: Statistikken går oppover.
SJUKEFRÅVER: Statistikken går oppover. FOTO: NAV (illustrasjon)

Sjukefråveret aukar: Flest sjukmeldte i helsesektoren