Midt-telemarking som var med på å dope barn og filme overgrep må sone