SAMARBEIDER: Leiar ved Nav, Stine Brekka Skoland (t.v.), og einingsleiar ved Senter for kvalifisering og inkludering (Ski), Tone Sissel Kise, saman med ukrainske Lidiia Terentieva (midten).
SAMARBEIDER: Leiar ved Nav, Stine Brekka Skoland (t.v.), og einingsleiar ved Senter for kvalifisering og inkludering (Ski), Tone Sissel Kise, saman med ukrainske Lidiia Terentieva (midten). FOTO: Marta Kjøllesdal

– Språket er vegen inn i det norske samfunnet